Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sport-jewels.com (dále jen prodávající ), jehož provozovatelem je společnost 4SPACE s.r.o se sídlem Nová Ves nad Nisou 231,468 27 Nová Ves nad Nisou, IČO: 22795367, DIČ: CZ22795367. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících či spotřebitelů).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Potvrzením odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.sport-jewels.com
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných (povinných) údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, které je podmíněno jeho řádným zaplacením. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.sport-jewels.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Předvyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy naleznete na internetových stránkách prodávajícího < ZDE >

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a to včetně nákladů spojených s doručením zboží kupujícímu (poštovné a balné).

4. Zasílání zboží

Zboží je zasíláno pouze v rámci České republiky a to prostřednictvím České pošty. Ceny dopravy zboží jsou následující:

 • balík při platbě převodem na účet Prodávajícího 60 Kč
 • balík při platbě dobírkou při doručení 60 Kč
 • balík při platbě prostřednictvím PayPal 60 Kč
 • při objednávce v hodnotě převyšující 1.000 Kč činí cena dopravy pro oba způsoby platby 0 Kč

5. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.sport-jewels.com formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.

 • Po vybrání požadované velikosti, množství, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.
 • V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, který lze změnit. Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce (přihlášení/registrace nového zákazníka/nákup bez registrace, vyplnění dodacích údajů, výběr dopravy a platby) a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Potvrzuji objednávku.
   

6. Odeslání objednávky

Potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko Potvrzuji objednávku potvrzujete svou objednávku a vámi zadané údaje v předchozím kroku a objednávka je tímto odeslána ke zpracování/vyřízení.

7. Potvrzení objednávky a doprava

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu/komunikaci s obchodem/reklamací. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu vaší objednávky a to formou emailu.

 • Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 1 - 3 pracovních dnů, v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.
 • V případě, že vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem  a vaše objednávka bude stornována.
   

8. Způsob platby a doprava zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky (cena je uvedena v podmínkách přepravy zboží), platbou kreditní kartou, bankovním převodem, nebo pomocí platební brány PayPal. V případě bankovního převodu, platby kreditní karou a platbou PayPal, bude zboží expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den  po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

9. Reklamace zboží

Pravidla pro reklamaci doručeného zboží se řídí reklamačním řádem, který naleznete < ZDE >

10. Nedoručitelné zásilky

V případě, že vinou zákazníka nebude možné doručit objednané zboží a toto se nám vrátí zpět, vyhrazujeme si právo vyřadit tohoto zákazníka z naší databáze. V budoucnosti bude možné zaslání objednávky tomuto zákazníkovi pouze v případě úhrady zboží a poštovného dopředu. Toto platí i v případě opakovaného doručení - zaslání teprve v okamžiku obdržení platby za zboží a poštovné.

11. Závěrečná ustanovení

Objednávky je možné vyřídit pouze na území České  republiky.

Prodejce nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Zabezpečení dat

Společnost 4SPACE s.r.o. si velmi váží vaší důvěry.

1) V případě objednávky bez registrace zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány pouze za účelem dodání a vyúčtování objednaného zboží (uzavření kupní smlouvy) v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

2) V případě registrace zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány také pouze za účelem dodání a vyúčtování objednaného zboží (uzavření kupní smlouvy) v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Registrace slouží pouze pro Vaše zjednodušení nákupu v našem internetovém obchod

Vaše osobní údaje nebudou používány pro žádné jiné účely kromě dodání a vyúčtování objednaného zboží (uzavření kupní smlouvy). Pokud máte zájem o zasílání novinek v našem internetovém obchodě stačí pouze zaregistrovat Vaší emailovou adresu v okně pro zasílání novinek.